Werelderfgoed en toerisme

‘World Heritage and Tourism, Managing for the Global and the Local’

Sinds 2009 zijn ongeveer 900 internationale erfgoedlocaties ingeschreven op de UNESCO Wereld Erfgoed lijst. Voor veel van deze erfgoedsites geldt de World Heritage List als een promotiemiddel. waardoor de focus in het beheer van de site komt te liggen op het gebied van bescherming, instandhouding en het om kunnen gaan met grote aantallen toeristen. Duidelijk is dat het toerisme nu van algemeen belang is voor het brede scala aan stakeholders die betrokken zijn bij deze Heritage Sites. De relatie tussen toerist en erfgoedlocatie krijgt een steeds meer multi-layered karakter en vaak ligt de concentratie op hoe het toerisme in deze zo efficiënt mogelijk wordt beheerd zodat iedereen hier voordeel kan behalen.

Kritische doch fundamentele vragen worden opgeworpen door verschillende eigenaren, managers en lokale gemeenschappen die betrokken zijn bij werelderfgoed en hun relatie met het toerisme: Waarom bezoeken toeristen de ene site wel en de andere niet? Welke ervaring heeft de toerist bij deze sites? Hoe succesvol zijn sites in het beheren van toeristen? Welke rol kan de toerist spelen in de lokale gemeenschappen en erfgoedbeheerder? Hoe kan de ‘aard van de plaats’ worden beschermd ondanks de enorme aantallen toeristen? Zit er potentie in een duurzaam toerisme in het kader van armoedebestrijding en maatschappelijke samenhang? Hoe effectief zijn communicatiestrategieën om belanghebbenden bij elkaar te brengen? Welke managementvaardigheden zijn nodig om te kunnen voorzien in de behoeften van deze verschillende belanghebbenden, verschillende locaties en verschillende culturen? Allemaal vragen die beheerders van erfgoedlocaties bezig houden in hun poging zo optimaal mogelijk met haar publiek te participeren.

Van 2 tot 4 juni vindt in Quebec een congres plaats dat zich wijdt aan bovenstaande problematiek. Het congres wordt georganiseerd door UNESCO/UNITWIN NETWORK for Culture, Tourism and Development, the Faculty of Business Administration at Université Laval, the Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne and the Centre for Tourism and Cultural Change at Leeds Metropolitan University. Voor aanmelding en informatie zie Centre for Tourisme and Cultural Change.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.