zeven stellingen omtrent het NHM

In 2006 werd door de Regering en de Tweede Kamer besloten dat er een Nationaal Historisch Museum komt. Het promotiebureau voor de Nederlandse geschiedenis, Anno, is nauw betrokken bij de komst van het Nationaal Historisch Museum. Anno wordt structureel gesubsidieerd door OCW en heeft de opdracht om het historisch besef in Nederland te vergroten. Met evenementen en media richt Anno zich op een breed publiek en het onderwijs.

NHM

Nu bekend is dat het Nationaal Historisch Museum in Arnhem komt, heeft Anno een website verzorgd. Op deze website kun je meediscussiëren aan de hand van zeven stellingen over de invulling ervan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.