Belasting over inkomsten uit commerciële activiteiten werkt demotiverend

De belasting die musea moeten gaan betalen over inkomsten uit commerciële activiteiten, zoals de museumwinkel of het café, werkt ‘ontzettend demotiverend,’ zegt Stanley Bremer, directeur van het Wereldmuseum in een reactie op de maatregel, die is opgenomen in het nieuwe belastingplan van het kabinet. “Het kan betekenen dat ik dan mensen moet ontslaan”, zegt Stanley Bremer. Intussen zijn er al veel nieuwssites die zijn uitspraken hebben overgenomen. Vraag is dan of het kabinet daar naar luistert.

Intussen heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie een drietal scenario’s onderzocht voor Rotterdamse musea op museaal inhoudelijke, financiële en organisatorische consequenties. Een focus op de eigen kerntaken en samenwerking waar relevant vormen de kern van het beleid dat het Museum Rotterdam en het Maritiem Museum Rotterdam in de komende jaren dienen te voeren. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat beide musea hebben laten uitvoeren ter voorbereiding op hun subsidieaanvraag bij de Gemeente Rotterdam voor de periode 2013 – 2016.

Deze conclusies liepen zodoende uiteen van een volledige fusie tot één organisatie in één gebouw, tot een meer onafhankelijke koers van elkaar. Uit de studie komt deze laatste variant naar voren als beste optie door een investering in de sterke kanten van de musea en strategische samenwerking. In deze variant is rekening gehouden met de aanwijzing in de uitgangspuntenbrief van het Rotterdamse College van B & W voor het cultuurbeleid 2013 – 2016 waarin meer samenwerking en meer aandacht voor ‘het verhaal van Rotterdam’ wordt verlangd.

Via utrecht.nieuws.nl
Via Moment Nieuws

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.