Currently browsing tag

Rotterdam

Kunst en cultuur voor je wijk

Movisie, een organisatie die werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van …

Internationaal Beeldfestival Rotterdam

Alle aspecten van ‘beeld’ in een brede definitie en focus: beeldcultuur, beeldtaal, beeldende kunst, beeld en media, beeld en techniek, beeld en …