Currently browsing category

organisatie, Page 3

Grote interesse in business modellen

Dat er al geruime tijd veel ontwikkeling gaande is binnen de erfgoedsector is misschien geen nieuws, maar wel een goed teken. Het houdt in dat de erfgoedinstellingen nieuwe mogelijkheden verkennen en kansen aangrijpen.

Daardoor kunnen de instellingen -opnieuw- in verhouding staan tot ontwikkelingen binnen de samenleving en daarin een vernieuwende rol spelen.

Idee voor vervolgproject BMICE

Kennisland, Stichting DEN, TNO en Erfgoed 2.0 werken samen toe aan een vervolgproject om (de innovatie van) businessmodellen in de praktijk te brengen in de erfgoedsector.

Innovators Netwerk Erfgoedsector

In het Innovators Netwerk Erfgoedsector bundelen vernieuwers in het erfgoedveld de krachten om samen een bijdrage te leveren aan het versterken van het vernieuwend vermogen in de erfgoedsector. Het netwerk is een initiatief van Kennisland en wordt mede mogelijk gemaakt door Beelden voor de Toekomst.