Kunst en cultuur voor je wijk

Movisie, een organisatie die werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen, heeft voor de tweede maal een filmfestival georganiseerd onder de titel “Kunst en cultuur voor je wijk“. Voor dit festival werden kunstenaars uitgenodigd een project of product te ontwikkelen waarbij kunst en/of cultuur bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de wijk.

Van deze projecten/producten zijn filmpjes gemaakt welke door een vakjury zijn teruggebracht van 70 inzendingen naar 10 potentiële winnaars. Het is nu aan het publiek om te beslissen wat het beste project of product van 2011 is (met het oog bovenstaand doel). De tien kansmakers zijn verdeeld over twee categorieën:

Categorie 1: video’s van projecten / producten
Categorie 2: video’s als zijnde het product

Deze tweede editie van het festival organiseert Movisie in samenwerking met het International Community Art Festival (ICAF) te Rotterdam, waar tevens de prijsuitreiking plaatsvindt. Voorafgaand aan de prijsuitreiking op 1 april kunnen workshops gevolgd worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.