PITCH je business model innovatie

Figuur 1: Samenhang PITCH en Business model canvas

Dit is het eerste deel van een tweeluik over de PITCH methodiek, deel #2 verschijnt op 28 maart.

Business model innovatie is meer dan een ontwerp exercitie. Er komt een moment waarop het beoogde business model op haalbaarheid getoetst moet worden. De Portfolio Innovation Check (PITCH) is een manier om dit te doen. Zonder je te verliezen in het opstellen van een uitgewerkte business case of business plan geeft deze methode de mogelijkheid om een eerste ‘stresstest’ om zo het ontwerp van een business model te verbeteren.

Binnen BMICE-t hebben we de PITCH methode ingezet om instellingen te helpen hun business model ontwerp aan te scherpen. Een nog openstaande vraag is in hoeverre PITCH meerwaarde heeft en zo ja: hoe dan? Voor nu is het idee dat hij ingepast kan worden in een te ontwikkelen online stappenplan. Aan de instellingen de vraag hoe. Maar laten we eerst nader ingaan op de PITCH methodiek.


Wat is PITCH?

Met de PITCH methodiek kun je checken hoe een business model ontwerp scoort in onderstaande matrix. Scoren doe je langs twee ‘meetlatten’ (zie figuur 2):

Figuur 2: PITCH matrix

Fit: de mate waarin het business model ontwerp past bij de organisatie die hem moet implementeren, oftewel de haalbaarheid van de linkerkant van het business model canvas.
Viability: de mate waarin de business model innovatie past bij de ‘buitenwereld: de beoogde doelgroep, of het onderscheidend is van het bestaande aanbod, maar ook of het past bij de verwachtingen van de overheid of bestaande regelgeving. In andere woorden: de haalbaarheid aan de rechterkant van het canvas.

Het scoren op elk van deze meetlatten gebeurt aan de hand van een aantal criteria. De som van de scores op elk van deze criteria leidt vervolgens tot een oordeel over de levensvatbaarheid binnen de PITCH matrix. Dit eerste oordeel is de basis om vast te stellen hoe verder te gaan: is er geen hoop meer (kill), ga je het gewoon doen (invest), dien je beter na te denken over de organisatie achter de dienst (sell or spin out) of over het dienstaanbod zelf (redesign)?
De laatste twee opties vereisen dat je terug naar de tekentafel gaat om of iets te doen aan de ‘linkerkant’ in het business model canvas (sell or spin out) of iets aan de ‘rechterkant’ (redesign).


Inzet in BMICE-T: stresstest

Hier gebruiken we PITCH om een eerste stresstest te doen. Vooral om het ontwerp van het business model te kunnen verbeteren. Waar zitten zwakke plekken? Zijn deze weg te halen? Waar kunnen de keuzes scherper? En waar dienen we nog wat uitzoekwerk te doen?
Op deze manier is het een verdere invulling van wat de bedenker van het Business Model canvas Alexander Osterwalder de ‘iterate/pivot’ fase noemt.

Figuur 3: iterate/pivot

Het scoren op de criteria laat niet alleen maar zien hoe je overall scoort, we vertalen de scores ook terug naar het business model canvas zelf. Hiermee hopen we het makkelijker te maken aan je business model ontwerp te werken om uiteindelijk uit te komen op een ‘groen’ business model ontwerp (zie Figuur 4).

Figuur 4: Itereren naar een levensvatbaar business model ontwerp

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.