Stap 2: Product- of dienstenconcept uitwerken

  • De tweede stap bestaat uit het uitwerken van het product- of dienstenconcept in de onderliggende waardeproposities.
  • Neem minimaal 30 minuten de tijd.
  • Bedenk eerst individueel welke waardeproposities horen bij het product- of dienstenconcept en probeer die daarna plenair tot een lijst van maximaal 5 waardeproposities terug te brengen.

Stap 2 gaat over het startpunt van businessmodel innovatie. Welk idee voor een nieuw product of nieuwe (digitale) dienst heb je? Of, voor welk lopend project ben je op zoek naar manieren om dat structureel te verankeren in de activiteiten van de erfgoedinstellingen?

De kunst is nu om het product- of dienstenconcept te ‘ontleden’ in de achterliggende waardeproposities. ‘Waardepropositie’ (value proposition) is een in de bedrijfseconomie veel gebruikte term die niets anders betekent dan welke waarde de gekozen dienst of het gekozen product heeft voor de klant. Waarom zouden mensen geïnteresseerd zijn in het product of de dienst? In welke behoefte wordt ermee voorzien, of welk probleem van de klant lost het op?

Vaak is het nog best lastig om de waardepropositie scherp te krijgen. Bovendien kunnen er achter één dienst wel twee of meer waardeproposities schuilgaan. Een online platform voor digitaal erfgoed kan bijvoorbeeld waarde hebben in de vorm van (a) snelle vindbaarheid van erfgoed, (b) doorzoekbaarheid van erfgoed, (c) input voor wetenschappelijk onderzoek, etc. Maar het goed doordenken van de waardepropositie is van onschatbare waarde: het dwingt je na te denken vanuit het perspectief van de afnemer. Bij de downloads is een lijstje voorbeeldproposities opgenomen.

Downloads

Ga naar een andere stap

» Randvoorwaarden bij het Stappenplan

» Introductie van het Stappenplan

» Stap 1: Business model mapping

» Stap 2: Product- of dienstenconcept uitwerken

» Stap 3: Fit & viability check

» Stap 4: Koers kiezen

» Stap 5: Actieplan vaststellen

» Stap 6: Uitvoeren

» Stap 7: Evalueren

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.