Stap 7: Evalueren

  • Stap 7 is een evaluatiestap met als doel het borgen van het resultaat  van deze businessmodel innovatie in de operationele praktijk van de erfgoedinstelling.
  • Trek ten minste 2 uur uit voor een eindevaluatie met alle bij het proces (vanaf Stap 2) betrokkenen.
  • Maak afspraken voor controlemomenten.
  • Teken in die bijeenkomst het nieuwe businessmodel zoals dat er na de innovatie uitziet (zie Stap 1). Dat master businessmodel krijgt een centrale (virtuele) plek in de erfgoedinstelling.

Het hele Stappenplan staat in het teken van een meer structurele, integrale benadering van de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten door erfgoedinstellingen. Het risico bestaat dat het Stappenplan, eenmaal doorlopen, op de plank komt te liggen en vergeten wordt. Om dat te voorkomen is Stap 7 toegevoegd als verankering van het proces van businessmodel innovatie. Innovatie laat zich uiteraard niet in een keurslijf stoppen, maar het Stappenplan schept juist de ruimte om innovatie toe te laten en na te streven.

Idealiter is het, na het Stappenplan één keer te hebben doorlopen, niet meer nodig om de volgende keer bij Stap 1 te beginnen. Dan is het wel noodzaak om aan het einde van een proces van businessmodel innovatie een update van het Businessmodel Canvas te maken. Dat ‘master businessmodel’ is bij voorkeur virtueel beschikbaar voor de hele erfgoedinstelling, zodat het bij vervolgtrajecten kan worden ingezet. Belangrijk is wel dat iemand als ‘wachter’ voor het master businessmodel optreedt.

Wellicht ten overvloede: het master businessmodel is een canvas dat betrekking heeft op de totale erfgoedinstelling, en is niet een canvas dat voor een specifiek project of een bepaalde afdeling is ingevuld.

Downloads

Ga naar een andere stap

» Randvoorwaarden bij het Stappenplan

» Introductie van het Stappenplan

» Stap 1: Business model mapping

» Stap 2: Product- of dienstenconcept uitwerken

» Stap 3: Fit & viability check

» Stap 4: Koers kiezen

» Stap 5: Actieplan vaststellen

» Stap 6: Uitvoeren

» Stap 7: Evalueren

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.