Currently browsing author

Theo Meereboer, Page 2

KB is op zoek naar digitale collecties

In opdracht van het ministerie van OCW is de Koninklijke Bibliotheek gestart met een inventarisatie van alle digitale collecties in Nederland (met …

3D boek via een ‘plat’ scherm

Het is een moeilijk dilemma voor bibliotheken, archieven en musea: stel je je meest waardevolle stukken tentoon of heb je de plicht …

PhDO 10: cultuur, musea en erfgoed

Op 17 april 2014 organiseert Waag Society een aflevering van PhDO over onderzoek binnen de cultuur, musea en erfgoedsector in een steeds …

Geven aan cultuur

Wijzer Werven is een trainings- en coachingstraject op het gebied van fondsenwerving en het vergroten van inkomsten. Wijzer Werven heeft een website, …

Teamlid Oral Historyteam

Het oral historyteam bestaat uit drie interviewers met een uiteenlopende achtergrond die met veel enthousiasme de geschiedenis van Amersfoort vastleggen door mensen …