Currently browsing tag

erfgoed nederland, Page 2

Congres: Nu voor later

De Reinwardt Academie organiseert op 11 februari aanstaande, in samenwerking met de Stichting Computer Erfgoed Nederland, het Instituut Collectie Nederland en Erfgoed …

Diversiteit: Erfgoedarena 21 januari 2009

De Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland organiseren maandelijks een erfgoedbreed debat. De debatten vinden elke derde woensdag van de maand plaats vanaf 20.00 uur in de aula van de Reinwardt Academie. Thema van deze maand:

Diversiteit: hoezo vanzelfsprekend? Verankering van diversiteitsbeleid in de erfgoedsector

Erfgoedarena voor het eerst op locatie

Op woensdagavond 5 november 2008 organiseren Erfgoed Nederland en de Reinwardt Academie in samenwerking met Brabants Erfgoed en de Fontys Hogeschool voor …

museum 2.0 in Friesland

Erfgoed Nederland heeft het Fries Museum en het Keramiekmuseum Princessehof gevraagd deel te nemen aan een pilot in het kader van het …

Rituelen project

Onder de vlag van het Jaar van het Religieus Erfgoed is Erfgoed Nederland in samenwerking met Waag Society begin 2008, het jaar …